Եղեգի միջնակարգ դպրոցում ակտիվ գործում են  կառավարման խորհուրդ և խորհրդակցական մարմինները:Այստեղ Դուք կարող եք տեսնել  ԴԽ,ՄԽ,ԾԽ և ԱԽ-ի գործունեության,ծրագրերի և միջոցառումների  մասին: