2017-2018 ուստարի

                               Հայտարարություն

2017թ. նոյեմբերի 27-ին Եղեգի միջնակարգ դպրոցում տեղի կունենա հումանիտար

մեթոդմիավորման հերթական նիստը:

Բոլորի ներկայությունը պարտադիր է:

                                            Օրակարգում

 

  1. Հումանիտար մեթոդմիավորման նոյեմբերին կատարած աշխատանքների վերլուծություն                                                                                                                                                                                              /ըստ աղյուսակի/ / ներկայացնողներ ՝ մ/մ անդամներ /:
  2. <<Մայրենի >> առարկայի 5-6-րդ դասարանների մակարդակի ուսումնասիրության                                                                                                                                                                                                 արդյունքների մասին / հաղորդող՝մ/մ նախագահ՝ Մ.Կոստանյան /:
  3. <<Dasaran.am>>-ում և դասամատյանների գնահատականների համապատասխանության                                                                                                                                                                                                          ստուգման մասին / ներկայացնող՝մ/մ նախագահ՝ Մ.Կոստանյան /:
  4. Տնօրենության կողմից տրված թեմատիկ գրավոր աշխատանքների արդյունքների                                                                                                                                                                                                              ամփոփում / հաղորդող՝ Մ.Կոստանյան և Հ.Գրիգորյան /:
  5. Զեկույց՝ << Դաս պլանի քննարկում՝ Րիվինի մեթոդիկայով >> / զեկուցող՝ հայոց լեզվի և                                                                                                                                                                                                        գրականության ուսուցչուհի՝ Մ.Կոստանյան/:

 

                 Հումանիտար մ/մ նախագահ՝ / Մ.Կոստանյան /