2017-2018 ուստարի

                                   Հայտարարություն

 

2017թ.   սեպտեմբերի 27-ին    Եղեգի    միջնակարգ   դպրոցում    տեղի   կունենա  հումանիտար

 մեթոդմիավորման հերթական   նիստը:

Բոլորի    ներկայությունը     պարտադիր  է:

                                     Օրակարգում 

1. Հումանիտար մեթոդմիավորման սեպտեմբերին կատարած աշխատանքների վերլուծություն

/ըստ աղյուսակի/  / ներկայացնող՝մ/մ նախագահ՝ Մ.Կոստանյան/:

2. <<Dasaran.am>>-ում և դասամատյանների գնահատականների համապատասխանութ-

յան ստուգման մասին  / ներկայացնող՝մ/մ նախագահ՝ Մ.Կոստանյան /:

3. Զեկույց՝ <<Ռուսաց լեզվի դասավանդման մոտեցումները>> / զեկուցող՝ մ/մ նախագահ՝

Հ.Գրիգորյան /:

4. Ընթացիկ հարցեր:

 

Հումանիտար մ/մ  նախագահ՝           / Մ.Կոստանյան /