2016-2017 ուստարում Եղեգի միջնակարգ դպրոցը մասնակցում է

                               <<Քաղաքացի նախագիծ>> ծրագրին:

<<Քաղաքացի նախագիծ. ժամանակակից քաղաքացիական կրթության մոտեցումների

  խթանումը Հայաստանում>>

 Ծրագիրն իրականացվում է     

 1.Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ  կազմակերպության հայաստանյան մասնաճյուղի ,

2.<<Ժողովրդավարական կրթության հայկական կենտրոն-Սիվիտաս>>  ՀԿ-ի,

3. Սիսիանի Մեծահասակների կրթության կենտրոնի  համատեղ ջանքերով:

Ծրագիրը ֆինանսավորվում է

Գերմանիայի ժողովրդավարական բարձրագույն դպրոցների միության Միջազգային

համագործակցության ինստիտուտի (Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ) կողմից՝ Գերմանիայի

Արտաքին գործերի նախարարության տրամադրած դրամաշնորհի միջոցներով:

 

ՍԻՍԻԱՆԻ ՄԵԾԱՀԱՍԱԿՆԵՐԻ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ