Նոյեմբեր ամսվա ԱԽ նիստ

                                

Դեկտեմբեր ամսվա ԱԽ նիստ

 

    

                           2017թ.

              Հունվար  ամսվա ԱԽ նիստ

 

  

                                     

 

                               2017թ.

              Մարտ   ամսվա ԱԽ նիստ