2015թ. և 2016թ. տարեկան հաշվետվություններ

    2016-2017 ուստարվա 1-ին և 2-րդ կիսամյակների հաստիքների տեղեկագրեր

   2016թ. եռամսյակային հաշվետվություններ

     2017թվականի նախահաշիվ

     2017թ. եռամսյակային հաշվետվություններ