Վարչական կազմ 2011-2017 թվականներին

              

                        Տնօրեն՝    Մերի  Գանդալյան