Կառավարման և խորհրդակցական

                  մարմինների աշխատանքների օրացույց

201. մայիս

Երկուշաբթի

Երեքշաբթի

Չորեքշաբթի

Հինգշաբթի

Ուրբաթ

 

 

1

2

3

6

7

8

ԱԽ

/ Կարմիր խաչի և կարմիր մահիկի միջազգային օր /

9

10

13

Արհկոմիտեի

Նիստ

 

14

 

15

ԱԽ

/Ընտանիքի               մ/օր /

 

16

ԱԽ

/Սպորտլանդիա/

17

ՄԽ

/արտահերթ/

20

 

21

 

ԱԽ նիստ

 

22

Աշակերտական ընդհանուր ժողով

23

 

24

 

27

28

 

29

Հումանիտար

մ/մ նիստ

Առարկայական մ/մ նիստ

30

ԾԽ

նիստ

31

ՄԽ

/արտահերթ/