2019-2020 ուստարի մասնագիտական կողորոշում

Ինչպե՞ս ընտրել մասնագիտություն

1-ին դասընթացը

2019թ.սեպտեմբերի 25-ին Եղեգի միջնակարգ դպրոցում տեղի ունեցավ մասնագիտական

կողմնորոշում դասընթացի 1-ին պարապմունքը 10-ը աշակերտներով, թեման՝

«Ինչպե՞ս ընտրել մասնագիտություն»: Դասընթացավար Ջ.Արզումանյանը հարցադրումներով

քննարկում կազմակերպեց՝ «Ինչո՞ւ է կարևոր մասնագիտություն ընտրելը»: Աշակերտները

գունավոր թղթերի վրա գրեցին իրենց նախընտրած մասնագիտությունները՝ փակցնելով

պաստառին, ներկայացնելով իրենց անհատական նախասիրությունները:

 

    

 

<< Մասնագիտության ընտրության գործոններն>> ու

<<Մասնագիտական տերմինների մեկնաբանումը >>

2-րդ դասընթացը

2019 թվականի դեկտեմբերի 18-ին Եղեգի միջնակարգ դպրոցում տեղի ունեցավ

մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացի հերթական պարապմունքը 8

աշակերտներով : Թեման ՝ << Մասնագիտության ընտրության գործոններն>> ու

<<Մասնագիտական տերմինների մեկնաբանումը >> : Դասընթացավար

Ջ.Արզումանյանը դասընթացը սկսեց դսախոսությամբ ՝սալիկահանդեսի միջոցով

ներկայացրեց մասնագիտության ընտրության գործոններն ու մասնագիտական

տերմինների մեկնաբանումները: Այնուհետև աշակերտներին տրվեցին հարցեր ,

թե ինչպես կբացատրեն <<մասնագիտություն>>, <<մասնագիտացում >>,

<<զբաղմունք >> հասկացությունները: Վերջում ըստ իրենց ընտրած

մասնագիտությունների՝ աշակերտները զամբյուղից հանեցին մասնագիտական

տերմիններ ու բացատրեցին դրանք: