2019-2020 ուստարի մասնագիտական կողորոշում

Ինչպե՞ս ընտրել մասնագիտություն

1-ին դասընթացը

2019թ.սեպտեմբերի 25-ին Եղեգի միջնակարգ դպրոցում տեղի ունեցավ մասնագիտական

կողմնորոշում դասընթացի 1-ին պարապմունքը 10-ը աշակերտներով, թեման՝

«Ինչպե՞ս ընտրել մասնագիտություն»: Դասընթացավար Ջ.Արզումանյանը հարցադրումներով

քննարկում կազմակերպեց՝ «Ինչո՞ւ է կարևոր մասնագիտություն ընտրելը»: Աշակերտները

գունավոր թղթերի վրա գրեցին իրենց նախընտրած մասնագիտությունները՝ փակցնելով

պաստառին, ներկայացնելով իրենց անհատական նախասիրությունները: