ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԵՂԵԳԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑԻ 

                                                            ՀԱՍՏԻՔՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

                          2017-2018   ՈՒՍՏԱՐԻ / 1-ԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ /

 

 

/komitas/hastiqacowcaky_kayqowm_dnelow_rotated.pdf

 

 

   ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԵՂԵԳԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑԻ 

                                                            ՀԱՍՏԻՔՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

                          2017-2018   ՈՒՍՏԱՐԻ / 2-ՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿ /

 

 

/AX/hast-teghek.mecy_2017-2018_2-rd_kis..xlsx