2017 թվականի  2-րդ եռամսյակի

                                  հաշվետվություն