2018-2019 մասնագիտական կողորոշում

Ինչպե՞ս ընտրել մասնագիտություն

1-ին դասընթացը

2018 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Եղեգի միջնակարգ դպրոցում տեղի ունեցավ մասնագիտական կողմնորոշում դասընթացի առաջին պարապմունքը` 8 աշակերտներով, թեման՝ <<Ինչպե՞ս ընտրել մասնագիտություն >>: Դասընթացավար Մ. Օսիպյանը ներկայացրեց, որ մարդկության պատմությունը, հասարակությունը, մշակույթը և, առհասարակ, յուրաքանչյուր տեղեկատվություն, որ հասել է մեր օրեր, ստեղծվել է մարդու մասնագիտական աշխատանքի շնորհիվ: Ճարտարապետական շինությունները, պատմություն կրող գրքերը, ապրել սովորեցնող գաղափարները, այս ամենը դրանք ստեղծող և փոխանցող անհատների շնորհներն են, որոնք կոչվում են տվյալ բնագավառի գործառույթներին տիրապետող մասնագետներ, ուստի այսօրվանից աշակերտները պետք է կատարեն իրենց առաջին քայլը դեպի բարեկեցիկ ապագա՝ ընտրելով ճիշտ մասնագիտություն: Այնուհետև աշկերտները դիտեցին տեսանյութ՝ մասնագիտության ճիշտ ընտրության կարևորության մասին:

Որից հետո կազմերպվեց հարցադրումներով քննարկում ՝ <<Ինչպե՞ս ընտրել մասնագիտություն >>, <<Ո՞րն է մասնագիտության ընտրության կարևորությունը մարդու կյանքում>> , <<Ի՞նչ մասնագիտություն եմ ընտրում>> թեմաներով: Որպես ամփոփում` աշակերտները <<Ի՞նչ մասնագիտություն եմ ընտրում>> խորագիրը կրող պաստառի վրա փակցրեցին իրենց անուններով իրենց նախընտրած մասնագիտության ներկայացուցչի նկարը :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Մասնագիտության ընտրության գործոններն>> ու <<Մասնագիտական տերմինների մեկնաբանումը >>

2-րդ դասընթացը

2018 թվականի դեկտեմբերի 12-ին Եղեգի միջնակարգ դպրոցում տեղի ունեցավ մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացի հերթական պարապմունքը 8 աշակերտներով : Թեման ՝ << Մասնագիտության ընտրության գործոններն>> ու <<Մասնագիտական տերմինների մեկնաբանումը >> : Դասընթացավար Մ. Օսիպյանը դասընթացը սկսեց դսախոսությամբ ՝սալիկահանդեսի միջոցով ներկայացրեց մասնագիտության ընտրության գործոններն ու մասնագիտական տերմինների մեկնաբանումները: Այնուհետև աշակերտներին տրվեցին հարցեր , թե ինչպես կբացատրեն <<մասնագիտություն>>, <<մասնագիտացում >>, <<զբաղմունք >> հասկացությունները: Վերջում ըստ իրենց ընտրած մասնագիտությունների՝ աշակերտները զամբյուղից հանեցին մասնագիտական տերմիններ ու բացատրեցին դրանք: