ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԵՂԵԳԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑԻ 

                                                                 ՀԱՍՏԻՔՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

                                         2016-2017 ՈՒՍՏԱՐԻ / 1-ԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ /

                           2016-2017 ՈՒՍՏԱՐԻ / 2-րդ ԿԻՍԱՄՅԱԿ /