2019թ. մայիս ամսվա Եղեգի միջնակարգ դպրոցի <<Մասնագիտական կողմնորոշում>> խմբակի հաշվետու դասընթացը

2019թ. մայիսի 20-ին Եղեգի միջնակարգ դպրոցի ԴԱԿ Ա.Մնացականյանը , որպես 《Մասնագիտական կողմնորոշում 》խմբակի դասընթացավար, իր հաշվետու դասընթացի շրջանակներում կազմակերպեց այց Կապանի պետական բժշկական քոլեջ, որպեսզի աշակերտների մեջ ձևավորվի ընդհանրական պատկերացումներ քոլեջում գործող մասնագիտությունների առանձնահատկությունների մասին։ Քոլեջի դասախոս Ն.Համբարձումյանը աշակերտների հետ անցկացրեց անհատական խորհրդատվություն մասնագիտության ընտրության տեսանկյունից։