ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ <<ԵՂԵԳԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ>> ՊՈԱԿ-Ի

                               ՀԱՍՏԻՔՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

                      2018-2019 ՈՒՍՏԱՐԻ / 1-ին կիսամյակ /

 

/AX/hastiq-teghek.mecy_2018-2019_1-in_kis..xlsx

 

 

   2018-2019 ՈՒՍՏԱՐԻ / 2-րդ կիսամյակ /

 

/AX/hastiq-teghek.mecy_2018-2019_2-rd_kis..xlsx