2017-2018 ուստարի

                        Հայտարարություն

 

2017թ.  սեպտեմբերի  13-ին  Եղեգի միջնակարգ դպրոցում տեղի կունենա  

դպրոցական խորհրդի  արտահերթ նիստը:

Բոլորի  ներկայությունը  պարտադիր  է:

                                                         Օրակարգում

1. Նոր քարտուղարի ընտրության մասին / հաղորդող՝  ԴԽ՝ նախագահ՝ Ա.Սիմոնյան /:

2. Ուսումնական հաստատության  աշխատողների  դրույքաչափային / տարիֆիկացիոն /

ցուցակի մասին /զեկուցող՝ տնօրեն՝ Մ.Գանդալյան /:

3. 2017-2018 ուստարվա ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների տարեկան պլանի

քննարկում /զեկուցող՝ տնօրեն՝ Մ.Գանդալյան /:

4. <<Տարվա  լավագույն  ուսուցչի>>  մասին /ներկայացնող՝ տնօրեն՝ Մ.Գանդալյան /:

5. 2017-2018 ուստարվա ներքին գնահատման ձևավորվող հանձնաժողովի համար խորհրդից

     2 անդամ ընտրելու մասին /  հաղորդող՝  ԴԽ՝ նախագահ՝ Ա.Սիմոնյան /:

6. Ընթացիկ հարցեր:

 

    Դպրոցական  խորհրդի  նախագահ՝     Ա.Սիմոնյան