ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

2018թ. հունվարի 19-ին Եղեգի միջն ակարգ դպրոցում տեղի կունենա 

դպրոցական  խորհրդի արտահերթ նիստ:

Բոլորի ներկայությունը պարտադիր է:

       

                                             Օրակարգում

 

1. Դպրոցի հաստիքային և տարիֆիկացիոն ցուցակների քննարկում 

/զեկուցող՝ դպրոցի ժ/պ՝ Ա.Հովհաննիսյան/:

2. Ընթացիկ հարցեր:

 

                       Դպրոցական խորհրդի  նախագահ՝         Ա.Սիմոնյան