Առարկայական մեթոդմիավորում

   

       Առարկայական մ/մ նախագահ                          Նարե Իսակյան                                

                Շախմատի ուսուցչուհի                          Գրադարանավար

 

        

    Վիկտորիա  Մինասյան                                             Մարիամ Ադամյան

            Դասվար                                                                        Դասվար

 

   Արուսյակ   Թորոսյան                                                          Սիրուշ Սարգսյան

Մաթեմատիկայի ուսուցչուհի                            Ֆիզիկայի և բնագիտության ուսուցչուհի

 

 

            Ալվինա Կոստանդյան                                                          Լուսինե Սիմոնյան

             Քիմիայի և կենսաբանության                                                       Ֆիզկուլտուրայի

                        ուսուցչուհի                                                                                     ուսուցչուհի