ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ  ԵՂԵԳԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԱԳ ԴՊՐՈՑԻ 

                                           ՀԱՍՏԻՔՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

                                                     

 

                      2016-2017 ՈՒՍՏԱՐԻ  

                      2017-2018 ՈՒՍՏԱՐԻ

                                         2018-2019 ՈՒՍՏԱՐԻ

                     2019-2020 ՈՒՍՏԱՐԻ