2017-2018 ուսումնական տարի Նոյեմբեր ամսվա                                                                                                                                                                                 ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների պլան

Հ/Հ

Միջոցառման անվանումը

Կատարման

ժամկետը

 

Պատասխանատուն

Կազմակերպիչ(ներ)ը

1

<<Մայրենի>>առարկայի մակարդակի ուսումնասիրություն /1-6-րդ դասարան-ներում/

06-24.11.2017թ.

Մեթոդմիավորման նախագահներ

Մ.Կոստանյան

Ի. Թևանյան

Վ.Մինասյան

2

<<Կորյուն>> ռազմամարզական խաղեր

09.11.2017թ.

Հումանիտար մ/մ նախագահ՝ Մ.Կոստանյան

Զինղեկ՝ Ժ.Մինասյան

3

Ձեռագրերի մրցույթ՝ ռուսաց լեզվից

14.11.2017թ.

Հումանիտար մ/մ նախագահ՝ Մ.Կոստանյան

Ռուսաց լեզվի ուսուցչուհի՝ Հ.Գրիգորյան

4

Բաց դաս՝ <<Քիմիա>> առարկայից

15.11.2017թ.

 

Առարկայական մ/մ նախագահ՝ Ի.Թևանյան

Քիմիայի ուսուցչուհի Ս.Փարսադանյան

5

Մեր մեծերը անկյան թարմացում

23.11.2017թ.

Տնօրեն՝ Ա.Հովհաննիսյան

Գրադարանավար՝ Ն.Իսակյան

6

Ցուցատախտակի թարմացում՝ <<Գիտե՞ք, որ>>

27.11.2017թ.

Առարկայական մ/մ նախագահ՝ Ի.Թևանյան

Ֆիզիկայի ուսուցչուհի ՝ Ս.Սարգսյան

7

Ցուցատախտակի թարմացում՝ <<Englis a visit card to the world>>

28.11.2017թ.

Հումանիտար մ/մ նախագահ՝ Մ.Կոստանյան

Անգլերենի ուսուցիչ՝ Մ.Օսիպյան

8

Դասղեկների խորհրդակցություն

29.11.2017թ.

 

Տնօրեն՝ Ա.Հովհաննիսյան

ԴԱԿ ՝ Ն.Իսակյան

Դասղեկներ

9

Տնօրենին կից խորհրդակցություն

30.11.2017թ.

Տնօրեն՝ Ա.Հովհաննիսյան

ԴԱԿ ՝ Ն.Իսակյան

Մ/մ նախագահներ