2017-2018 ուսումնական տարի

                Ապրիլ ամսվա ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների պլան

Հ/Հ

Միջոցառման անվանումը

Կատարման

ժամկետը

Պատասխանատուն

Կազմակերպիչ(ներ)ը

1

<<Մաթեմատիկա >> առարկայի մակարդակի ուսումնասիրություն              /1-11-րդ դասարաններում/

03.04-26.04.2018թ.

Առարկայական մ/մ նախագահ՝ Մ.Օսիպյան

Վ.Մինասյան, Ա.Սահակյան,Ա.Թորոսյան

2

Միջոցառում` << Զատկի տոն >>

03.04.2018թ.

Հումանիտար մ/մ նախագահ՝ Ի.Թևանյան

ՀԵՊ-ի ուսուցչուհի՝ Մ.Ադամյան

3

Թենիսի մրցույթ

10.04.2018թ.

Առարկայական մ/մ նախագահ՝ Մ.Օսիպյան

Ֆիզկուլտուրայի ուսուցչուհի՝ Լ.Սիմոնյան

4

Սպորտլանդիա-2018

12.04.2018թ.

Առարկայական մ/մ նախագահ՝ Մ.Օսիպյան

Ֆիզկուլտուրայի ուսուցչուհի՝ Լ.Սիմոնյան

5

Համադպրոցական միջոցառում՝ <<Փրկության տապան՝ մեսրոպյան այբուբեն>>

18.04.2018թ.

Առարկայական մ/մ նախագահ՝ Մ.Օսիպյան

Դասվար՝ Վ.Մինասյան

6

Այցելություն թանգարան՝ նվիրված մայիսյան հերոսամարտերին

18.04.2018թ.

Հումանիտար մ/մ նախագահ՝ Ի.Թևանյան

Պատմության ուսուցչուհի՝ Ս.Հարությունյան

7

Միջոցառում՝ << Прошай азбука>>

20.04.2018թ.

Հումանիտար մ/մ նախագահ՝ Ի.Թևանյան

Ռուսաց լեզվի ուսուցչուհի ՝ Հ.Գրիգորյան

8

Միջոցառում՝ <<Հայոց մեծ եղեռն>>

23.04.2018թ.

Հումանիտար մ/մ նախագահ՝ Ի.Թևանյան

Պատմության ուսուցչուհի՝ Ս.Հարությունյան

9

Այցելություն հուշահամալիր

24.04.2018թ.

Տնօրեն՝ Ա.Հովհաննիսյան

Դասղեկներ

10

Միջոցառում՝ << ABC Party>>

25.04.2018թ.

Հումանիտար մ/մ նախագահ՝ Ի.Թևանյան

Անգլերեին ուսուցչուհի ՝ Մ.Օսիպյան

11

Մեր մեծերը անկյան թարմացում

26.04.2018թ.

Տնօրեն՝ Ա.Հովհաննիսյան

Գրադարանավար՝ Վ.Սիմոնյան

12

Դասղեկների խորհրդակցություն

26.04.2018թ.

 

Տնօրեն՝ Ա.Հովհաննիսյան

ԴԱԿ,մ/մ նախագահներ, Խմբակի ղեկավարներ,

ԱԽ, ԾԽ, ԴԽ նախագահներ

13

Տնօրենին կից խորհրդակցություն

27.04.2018թ.

 

Տնօրեն՝ Ա.Հովհաննիսյան

Դասղեկներ

 

                                            Դպրոցի տնօրեն՝     Ա.Հովհաննիսյան