2018-2019 ուսումնական տարի

            Ապրիլ ամսվա ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների պլան

Հ/Հ

Միջոցառման անվանումը

Կատարման

ժամկետը

Պատասխանատուն

Կազմակերպիչ(ներ)ը

1

<<Մաթեմատիկա >> առարկայի մակարդակի ուսումնասիրություն /1-11-րդ դասարաններում/

01.04-25.04.2019թ.

Առարկայական մ/մ նախագահ՝ Վ.Մինասյան

Վ.Մինասյան, Ջ.Արզումանյան,

Հ.Ազատյան

2

Մեր մեծերը անկյան թարմացում

12.04.2019թ.

Տնօրեն՝ Ա.Հովհաննիսյան

Գրադարանավար՝ Վ.Սիմոնյան

3

Քայլի′ր առանց ծխախոտ

16.04.2019թ.

Մեթոդմիավորման նախագահներ

Ս.Սարգսյան, Հ.Գրիգորյան

4

Համադպրոցական միջոցառում՝ <<Անառիկ ամրոց, մեսրոպյան այբուբեն>>

17.04.2019թ.

Առարկայական մ/մ նախագահ՝ Վ.Մինասյան

Դասվար՝ Ջ.Արզումանյան

5

Միջոցառում` << Զատկի տոն >>

18.04.2019թ.

Հումանիտար մ/մ նախագահ՝ Ի.Թևանյան

ՀԵՊ-ի ուսուցչուհի՝ Գ.Էլչիբեկյան

6

Միջոցառում՝ << Прошай азбука>>

19.04.2019թ.

Հումանիտար մ/մ նախագահ՝ Ի.Թևանյան

Ռուսաց լեզվի ուսուցչուհի ՝ Հ.Գրիգորյան

7

Միջոցառում՝ << ABC Party>>

22.04.2019թ.

Հումանիտար մ/մ նախագահ՝ Ի.Թևանյան

Անգլերեին ուսուցչուհի ՝ Լ.Մանուկյան

8

Միջոցառում՝ <<Չմոռացվող ցավ>>

23.04.2019թ.

Մեթոդմիավորման նախագահներ

Պատմության ուսուցչուհի՝ Գ.Էլչիբեկյան

Լ.Սիմոնյան, Ջ.Արզումանյան

9

Այցելություն հուշահամալիր

24.04.2019թ.

Տնօրեն՝ Ա.Հովհաննիսյան

Դասղեկներ

10

Ցուցատախտակի թարմացում՝ <<Բացենք գաղտնիքները աշխարհի>>

25.04.2019թ.

Հումանիտար մ/մ նախագահ՝ Ի.Թևանյան

Պատմության ուսուցչուհի՝ Գ.Էլչիբեկյան

11

Դասղեկների խորհրդակցություն

29.04.2019թ.

 

Տնօրեն՝ Ա.Հովհաննիսյան

ԴԱԿ,մ/մ նախագահներ, Խմբակի ղեկավարներ,

ԱԽ, ԾԽ, ԴԽ նախագահներ

12

Տնօրենին կից խորհրդակցություն

30.04.2019թ.

 

Տնօրեն՝ Ա.Հովհաննիսյան

Դասղեկներ

 

                                             Դպրոցի տնօրեն՝   Ա.Հովհաննիսյան