2018-2019 ուսումնական տարի

          Փետրվար ամսվա ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների պլան

 

Հ/Հ

Միջոցառման անվանումը

Կատարման

ժամկետը

 

Պատասխանատուն

Կազմակերպիչ(ներ)ը

1

<<Ֆիզիկա >> առարկայի մակարդակի ուսումնասիրություն /7-12-րդ դասարաններում/

01-22.02.2019թ.

Առարկայական մ/մ նախագահ՝ Մ.Օսիպյան

Ֆիզիկայի ուսուցիչ՝ Ս.Սարգսյան

2

Մեր մեծերը անկյան թարմացում

14.02.2019թ.

Տնօրեն՝ Ա.Հովհաննիսյան

Գրադարանավար՝ Վ.Սիմոնյան

3

Քարոզարշավ<<Ծխե՞լ, թե չխել>>

18.02.2019թ.

Տնօրեն՝ Ա.Հովհաննիսյան

Լ.Սիմոնյան, Ա.Մնացականյան

4

Ցուցատախտակի թարմացում՝ <<Մշակույթի ժառանգության գանձ՝ մայրենի>>

21.02.2019թ.

Հումանիտար մ/մ նախագահ՝ Ւ.Թևանյան

Հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ՝

5

Բաց դաս՝ <<Ֆիզիկա>> առարկայից 12-րդ դասարանում

26.02.2019թ.

Առարկայական մ/մ նախագահ՝ Մ.Օսիպյան

Ֆիզիկայի ուսուցիչ՝ Ս.Սարգսյան

6

Դասղեկների խորհրդակցություն

26.02.2019թ.

 

Տնօրեն՝ Ա.Հովհաննիսյան

ԴԱԿ,մ/մ նախագահներ, խմբակի ղեկավարներ,

ԱԽ, ԾԽ, ԴԽ նախագահներ

7

Տնօրենին կից խորհրդակցություն

27.02.2019թ.

 

Տնօրեն՝ Ա.Հովհաննիսյան

Դասղեկներ

 

                                Դպրոցի տնօրեն՝ Ա.Հովհաննիսյան