2018-2019 ուսումնական տարի

           Մայիս ամսվա ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների պլան

 

Հ/Հ

Միջոցառման անվանումը

Կատարման

ժամկետը

Պատասխանատուն

Կազմակերպիչ(ներ)ը

1

<<Ֆիզկուլտուրա>> առարկայի մակարդակի ուսումնասիրություն /1-11-րդ դասարաննե-րում/

02-17.05.2019թ.

Առար.մ/մ նախագահ՝ Վ.Մինասյան

Ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ՝ Լ.Սիմոնյան

2

<<Ռազմարզական խաղեր>>

08.05.2019թ.

Հում. մ/մ նախագահ՝ Ի.Թևանյան

Զինղեկ՝ Ժ.Մինասյան

3

Դասղեկների արտահերթ խորհրդակցություն

10.05.2019թ.

Տնօրեն՝ Ա.Հովհաննիսյան

Դասղեկներ

4

Մեր մեծերը անկյան թարմացում

14.05.2019թ.

Տնօրեն՝ Ա.Հովհաննիսյան

Գրադարանավար՝ Վ.Սիմոնյան

5

<<Ֆիզկուլտուրայի և սպորտի հետքերով >> ցուցատախտակի թարմացում

15.05.2019թ.

Առարկայական մ/մ նախագահ՝ Վ.Մինասյան

Ֆիզկուլտուրայի ուսուցչուհի Լ.Սիմոնյան

6

Սպորտլանդիա-2019

16.05.2019թ.

Առարկայական մ/մ նախագահ՝ Վ.Մինասյան

Ֆիզկուլտուրայի ուսուցչուհի Լ.Սիմոնյան

7

<<Մասնագիտական կողմորոշում>>խմբակի հաշվետվություն

20.05.2019թ.

Տնօրեն՝ Ա.Հովհաննիսյան

Խմբակի ղեկավար՝ Մ.Օսիպյան

8

<<Պատանի մարզիկներ>>խմբակի հաշվետվություն

21.05.2019թ.

Տնօրեն՝ Ա.Հովհաննիսյան

Խմբակի ղեկավար՝ Լ.Սիմոնյան

9

<<Պատանի բնագետ>>խմբակի հաշվետվություն

22.05.2019թ.

Տնօրեն՝ Ա.Հովհաննիսյան

Խմբակի ղեկավար՝ Ս.Սարգսյան

10

<<Մայրենիի աշխարհում>>խմբակի հաշվետվություն

23.05.2019թ.

Տնօրեն՝ Ա.Հովհաննիսյան

Խմբակի ղեկավար՝ Վ.Մինասյան

11

Միջոցառում՝ <<Վերջին ղողանջ-2019 >>

24.05.2019թ.

Տնօրեն՝ Ա.Հովհաննիսյան

Դասղեկ՝ Ս.Սարգսյան

Դասվար՝ Ջ.Արզումանյան

12

Դասղեկների խորհրդակցություն

30.05.2019թ.

Տնօրեն՝ Ա.Հովհաննիսյան

Դասղեկներ

13

Տնօրենին կից խորհրդակցություն

31.05.2019թ.

Տնօրեն՝ Ա.Հովհաննիսյան

ԴԱԿ,մ/մ նախագահներ, խմբակի ղեկավարներ,

ԱԽ, ԾԽ, ԴԽ նախագահներ

 

                               Դպրոցի տնօրեն՝  Ա.Հովհաննիսյան