2018-2019 ուսումնական տարի

            Հոկտեմբեր ամսվա ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների պլան

Հ/Հ

Միջոցառման անվանումը

Կատարման

ժամկետը

 

Պատասխանատուն

Կազմակերպիչ(ներ)ը

1

<<Անգլերեն>>առարկայի մակարդակի ուսումնասիրություն /3-12-րդ դասա-րաններում/

01-26.10.2018թ.

Առարկայական մ/մ նախագահ՝ Մ.Օսիպյան

Անգլերենի ուսուցչուհի՝ Մ.Օսիպյան

2

Միջոցառում՝<< Սիրելի ուսուցչի վեհ կոչում>>

05.10.2018թ.

 

Տնօրեն՝ Ա.Հովհաննիսյան

Մ.Օսիպյան,Ա.Թորոսյան

Լ.Սիմոնյան

3

<<Ա հնչյուն տառի ուսուցում>>

08.10.2018թ.

Առարկայական մ/մ նախագահ՝ Մ.Օսիպյան

Դասվար՝ Մ.Ադամյան

4

Դպրոցականների շախմատի 13-րդ օլիմպիադայի ներդպրոցական մրցումներ

8-12.10.2018թ.

Առարկայական մ/մ նախագահ՝ Մ.Օսիպյան

Շախմատի ուսուցչուհի՝ Մ.Օսիպյան

5

Ձեռագրերի մրցույթ ռուսաց լեզվից

17.10.2018թ.

Հումանիտար մ/մ նախագահ՝ Ի.Թևանյան

Ռուսաց լեզվի ուսուցչուհի՝ Հ.Գրիգորյան

6

<<Englis-a visit card to the world>> ցուցատախտակի թարմացում

24.10.2018թ.

Հումանիտար մ/մ նախագահ՝ Ի.Թևանյան

Անգլերենի ուսուցչուհի՝ Մ.Օսիպյան

7

Մեր մեծերը անկյան թարմացում

24.10.2018թ.

Տնօրեն՝ Ա.Հովհաննիսյան

Գրադանավար՝ Վ.Սիմոնյան

 

8

Դասղեկների խորհրդակցություն

30.10.2018թ.

 

Տնօրեն՝ Ա.Հովհաննիսյան

ԴԱԿ ՝ Ա.Մնացականյան Դասղեկներ

9

Տնօրենին կից խորհրդակցություն

30.10.2018թ.

Տնօրեն՝ Ա.Հովհաննիսյան

ԴԱԿ ՝ Ա.Մնացականյան Մ/մ նախագահներ

 

 

                               Դպրոցի տնօրեն՝   Ա.Հովհաննիսյան