2017-2018 ուսումնական տարի

               Հունվար ամսվա ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների պլան

Հ/Հ

Միջոցառման անվանումը

Կատարման

ժամկետը

 

Պատասխանատուն

Կազմակերպիչ(ներ)ը

1

Մեր մեծերը անկյան թարմացում

15.01.2018թ.

Տնօրեն՝ Ա.Հովհաննիսյան

Գրադարանավար՝Ն.Իսակյան

2

Ցուցատախտակի թարմացում՝ <<Մաթեմատիկայի աշխարհում>>

25.01.2018թ.

Առարկայական մ/մ նախագահ՝ Մ.Օսիպյան

Մաթեմատիկայի ուսուցիչ՝ Մ.Դավթյան

3

Ցուցատախտակի թարմացում՝ <<Շնորհավո՛ր տոնդ, հա՛յ զինվոր>>

26.01.2018թ.

Հումանիտար մ/մ նախագահ՝ Ի.Թևանյան

Զինղեկ՝ Ժ.Մինասյան

4

Միջոցառում՝ << Ազգի պատվար՝ հայո՛ց բանակ >>

26.01.2018թ.

Տնօրեն՝ Ա.Հովհաննիսյան

Զինղեկ՝ Ժ.Մինասյան

Մ.Ադամյան

Լ.Սիմոնյան

5

Դասղեկների խորհրդակցություն

30.01.2018թ.

 

Տնօրեն՝ Ա.Հովհաննիսյան

ԴԱԿ,մ/մ նախագահներ, խմբակի ղեկավարներ,

ԱԽ, ԾԽ, ԴԽ նախագահներ

6

Տնօրենին կից խորհրդակցություն

31.01.2018թ.

 

Տնօրեն՝ Ա.Հովհաննիսյան

Դասղեկներ

 

                            Դպրոցի տնօրենի ժ/ պ՝        Ա.Հովհաննիսյան