ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՄԻԱՎՈՐՈՒՄ

                                        

                                                    ԱՆՈՒՇ ՊՈՂՈՍՅԱՆ                                                

                                  ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՄԻԱՎՈՐՄԱՆ                        

                                                 ՆԱԽԱԳԱՀ ԵՎ ԴԱՍՎԱՐ                                                

     

                    ՆԱՐԵ ԻՍԱԿՅԱՆ                                      ՄԱՐԻՆԵ  ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ  

                   ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՎԱՐ                                               ԴԱՍՎԱՐ

                          ԴԱԿ

 

                   

                 

               ԺՈՐԱ ՄՈՒՍԱՅԵԼՅԱՆ                                  ՆՈՐԱՅՐ ԲԱԴԱԼՅԱՆ  

        ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑԻՉ                                   ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑԻՉ                                                                                         

 

         

                        

                                ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ ԱՎԱԳՅԱՆ

                     ՖԻԶԻԿԱՅԻ ԵՎ ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՉՈՒՀԻ