ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՄԻԱՎՈՐՈՒՄ

                                  

                           ԻՆԳԱ  ԹԵՎԱՆՅԱՆ                                               ՆԱՐԵ ԻՍԱԿՅԱՆ

ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՄԻԱՎՈՐՄԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ                                                    ԴԱԿ

                                           ԴԱՍՎԱՐ                                                                         ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՎԱՐ

                                  

                ՎԻԿՏՈՐԻԱ ՄԻՆԱՍՅԱՆ                                       ՆՈՐԱՅՐ ԲԱԴԱԼՅԱՆ

                                ԴԱՍՎԱՐ                                                                       ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑԻՉ

 

   

           

               ՍՈՆԱ ՓԱՐՍԱԴԱՆՅԱՆ                                                      ՍԻՐՈՒՇ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

              ՔԻՄԻԱՅԻ ԵՎ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ                                                        ՖԻԶԻԿԱՅԻ ԵՎ ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ

                       ՈՒՍՈՒՑՉՈՒՀԻ                                                                                                   ՈՒՍՈՒՑՉՈՒՀԻ