Ինչպե՞ս ընտրել մասնագիտություն

1-ին դասընթացը

2017 թվականի ապրիլի 6-ին Եղեգի միջնակարգ դպրոցում տեղի ունեցավ մասնագիտական կողմնորոշում դասընթացի առաջին պարապմունքը 15 աշակերտներով, թեման՝ <<Ինչպե՞ս ընտրել մասնագիտություն >>: Դասընթացավարներ Մ.Գանդալյանը և Ն.Իսակյանն աշակերտների հետ կատարեցին փորձի փոխանակում՝ սկսելով հետաքրքիր նյութերով: Այնուհետև հարցադրումներով քննարկում կազմակերպեցին՝ <<Ինչո՞ւ է կարևոր մասնագիտություն ընտրելը>>,<<Ինչպե՞ս ընտրել մասնագիտություն >>, <<Ո՞րն է մասնագիտության ընտրության կարևորությունը մարդու կյանքում>>: Մասնակիցների կողմից հնչած պատասխանների հիման վրա քննարկումն ընդհանրացվեց՝ կարևորելով մասնագիտության ընտրությունը մարդու կյանքում, անձի սոցիալականացման գործընթացում վերջինիս դերն ու նշանակությունը: Իսկ <<մարդուկների>> վրա գրված մասնագիտություններն աշակերտներն ընտրեցին հայեցողաբար և փակցրեցին <<Ի՞նչ մասնագետ եմ ուզում դառնալ>> պաստառի վրա՝ ներկայացնելով իրենց անհատական նախասիրությունները: Քննարկումից հետո աշակերտները լրացրեցին հարցաթերթիկներ:

     

2-րդ դասընթացը

2017 թվականի ապրիլի 26 -ին Եղեգի միջնակարգ դպրոցում տեղի ունեցավ մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացի հերթական պարապմունքը 15 աշակերտներով : Թեման ՝ << Մասնագիտության ընտրության գործոններն>> ու <<Մասնագիտական տերմինների մեկնաբանումն >> էր : Դասընթացավարներ Մ. Գանդալյանը և Ն. Իսակյանը դասընթացը սկսեցին նախորդ դասի արդյունքների քննարկումով : Այնուհետև աշակերտներին տրվեցին հարցեր , թե ինչպես կբացատրեն <<մասնագիտություն>>, <<մասնագիտացում >>, <<զբաղմունք >> հասկացությունները: Դասընթացավարներն օրինակների միջոցով վեր հանեցին վերոհիշյալ հասկացությունների սահմանումները և ներկայացրեցին մասնագիտության կարևոր բաղադրիչները: Վերջում ըստ իրենց ընտրած մասնագիտությունների՝ աշակերտները յուրովի լրացրեցին 3 շրջանից բաղկացած պատկերը , որը ներառում էր մասնագիտության ընտրության 3 բաղադրիչները՝ ցանկանում եմ , կարող եմ , պետք է:

     

3-րդ դասընթացը

Նպատակի սահմանում
2017 թվականի մայիսի 4 -ին Եղեգի միջնակարգ դպրոցում տեղի ունեցավ մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացի հերթական պարապմունքը 15 աշակերտներով:
Թեման՝ <<Նպատակի սահմանումն >> էր:
Դասընթացավարներ Մ. Գանդալյանը և Ն. Իսակյանը անդրադարձ կատարեցին նախորդ թեմաներին:Այնուհետև աշակերտներին ներկայացրեցին նպատակի սահմանումը , խնդիրները, որից հետո <<Մտագրոհ >> մեթոդի միջոցով աշակերտների կողմից հնչած յուրաքանչյուր միտք գրվեց գրատախտակին պատկերված <<աստղի թևերին >>: Հաջորդիվ բոլոր աշակերտները ստացան թղթից պատրաստված ձեռք , որի կենտրոնում գրեցին իրենց նպատակը և դրան հասնելու 5 գործողություն/ քայլ/: Վերջում դասընթացավարները թեման ընդհանրացրեցին ՝ աշակերտների միջոցով կատարելով << Հաջողակ մարդու որակները >> խաղ- վարժությունը, և այն ամփոփեցին կարծիքների փոխանակմամբ:

 

4-րդ դասընթացը      

                                                        Մասնագիտությունների աշխարհ

 

2017 թվականի մայիսի 18 -ին Եղեգի միջնակարգ դպրոցում տեղի ունեցավ մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացի հերթական պարապմունքը՝ 14 աշակերտներով : Թեման՝ <<Մասնագիտությունների աշխարհն >> էր:

Սկզբում աշակերտները բաժանվեցին 3 խմբի , որից հետո յուրաքանչյուր խումբ ներկայացրեց անցած պարապմունքներից մի թեմա ՝ այդպիսով ամփոփելով ու ամրապնդելով նախորդ նյութերը: Այնուհետև դասընթացավարները կիրառեցին <<Կլիմովի թեստը>> և բացահայտեցին յուրաքանչյուր աշակերտի <<մարդ տեսակը>>:Վերջում խմբերն ընտրեցին 2 ֆիլմ ՝ <<Խոհարար >> և <<Ավտոմեխանիկ>> վերնագրերով , որոնք էլ դիտելով ՝ գործնականում ծանոթացան մասնագիտության տեսակներին , մասնագետ լինելու համար անհրաժեշտ հմտություններին ու ոլորտում կարիերայի ուղու պլանավորման առանձնահատկություններին:

 

 

5-րդ դասընթացը

<<Ինչպիսին եմ ես.իմ դիմանկարը խմբի աչքերով>>

2017 թվականի սեպտեմբերի 8-ին Եղեգի միջնակարգ դպրոցում տեղի ունեցավ 2017-2018 ուստարվա մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացի առաջին պարապմունքը` 15 աշակերտներով: Թեման էր ՝ <<Ինչպիսին եմ ես. իմ դիմանկարը խմբի աչքերով>>:
Դասընթացավարներ Մ. Գանդալյանը և Ն. Իսակյանն անդրադարձ կատարեցին ապրիլ -մայիս ամիսների ուսումնասիրած թեմաներին ՝ այդպիսով ամփոփելով ու ամրապնդելով նախորդ նյութերը: Այնուհետև կիրառեցին << Ով ով է>> խաղ –մեթոդիկան՝ փորձելով վերլուծել յուրաքանչյուր աշակերտի անհատական , հոգեբանական առանձնահատկությունները , ինքնադիտարկման ու ինքնագնահատման կարողությունները:

 

 

 

 

 

 

 

6-րդ դասընթացը

Նախընտրելի մասնագիտության նկարագրիչ

2017 թվականի սեպտեմբերի 29-ին Եղեգի միջնակարգ դպրոցում տեղի ունեցավ մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացի հերթական պարապմունքը ՝ 15 աշակերտներով : Թեման << Նախընտրելի մասնագիտության նկարագրիչն>> էր: 
Սկզբում աշակերտները վերհիշեցին անցած թեմաները , որից հետո դասընթացավարները բացատրեցին , թե ինչ է մասնագիտության բնութագրիչը , ծանոթացրեցին նախընտրելի մասնագիտությունների 8 հիմնական բնութագրիչ- կետերին : Այնուհետև յուրաքանչյուր աշակերտի հանձնարարվեց գրել իր նախընտրած մասնագիտության անվանումը ՝ըստ այդ 8 կետերի :

Фото Мери Гандалян.Фото Мери Гандалян.

Фото Мери Гандалян.Фото Мери Гандалян.

 

7-րդ դասընթացը

 << ՀՀ կրթության համակարգն էր>>

2017 թվականի հոկտեմբերի 13-ին Եղեգի միջնակարգ դպրոցում տեղի ունեցավ մասնագիտական կողմնորոշման հերթական դասընթացը : Թեման ՝ << ՀՀ կրթության համակարգն էր>>: Դասընթացավարները սկզբում ամփոփեցին անցած թեմաները , որից հետո Մ. Գանդալյանը ներկայացրեց << Կրթության մասին >> և<< Հանրակրթության մասին >> օրենքները՝ անդրադառնալով              ՀՀ –ում իրականացվող կրթական ծրագրերին: Վերջում աշակերտները քննարկեցին ներքոհիշյալ հարցերը՝ ամրապնդելով ստացած գիտելիքները .

  1. Ի°նչ է կարևոր իմանալ նախքան ուսումնական հաստատություն ընտրելը:
  2. Որտե°ղ շարունակել ուսումը

 

: