Մասնագիտական կողմորոշման մեթոդական կենտրոն

2017թ. ապրիլի 3-ից Եղեգի միջնակարգ դպրոցը համագործակցում է 

<<Մասնագիտական կողմորոշում մեթոդական կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի հետ :

Կազմակերպությանը վերապահված է մասնագիտական կողմնորոշման համակարգի

մեթոդաբանության ապահովումը, կադրերի վերապատրաստումը և որակավորման

բարձրացումը:Ծրագրին կմասնակցեն 7-10-րդ դասարանի աշակերտները:

Դպրոցում ծրագրի պատասխանատուներն են տնօրեն  Մ.Գանդալյանը և

ԴԱԿ  Ն.Իսակյանը: