2017-2018 ուստարի

                                    Հայտարարություն

 

2017թ. նոյեմբերի 28-ին Եղեգի միջնակարգ դպրոցում տեղի կունենա

առարկայական մեթոդմիավորման հերթական նիստը:

Բոլորի ներկայությունը պարտադիր է:

 

                                  Օրակարգում

 

1.Առարկայական մեթոդմիավորման նոյեմբերին կատարած աշխատանքների վերլուծություն

/ըստ աղյուսակի/ / ներկայացնող՝մ/մ նախագահ՝ Ի.Թևանյան/:

2. <<Մայրենի >> առարկայի 1-4-րդ դասարանների մակարդակի ուսումնասիրության արդ-

յունքների մասին / հաղորդող՝մ/մ նախագահ՝ Ի.Թևանյան /:

3.<<Dasaran.am>>-ում և դասամատյաններում գնահատականների համապատասխանության

ստուգման մասին / ներկայացնող՝մ/մ նախագահ՝ Ի.Թևանյան/:

4. Տնօրենության կողմից տրված թեմատիկ գրավոր աշխատանքների արդյունքների ամփոփում

/ հաղորդող՝ Ի.Թևանյան և Վ.Մինասյան/:

5.Զեկույց՝ << Առողջ ապրելակերպի հիմնահարցերը օլիմպիական կրթական համակարգում >>

/ զեկուցող ՝ Լ.Սիմոնյան /:

 

                           Առարկայական մ/մ նախագահ՝ / Ի.Թևանյան /