2017-2018 ուստարի

                                    Հայտարարություն

 

2018թ. փետրվարի 22-ին Եղեգի միջնակարգ դպրոցում տեղի կունենա առարկայական

մեթոդմիավորման հերթական նիստը:

Բոլորի ներկայությունը պարտադիր է:

                                  Օրակարգում

 

  1. Առարկայական մեթոդմիավորման փետրվարին կատարած աշխատանքների որակի և                                                                                                                                                                        դաստիարակչական նշանակության մասին: Վերլուծություն՝ ըստ աղյուսակի:                                                                                                                                                                                                   / ներկայացնող՝ մ/մ նախագահ՝ Մ.Օսիպյան և անդամներ/:
  2. <<Dasaran.am>>-ում և դասամատյաններում գնահատականների համապատասխանության                                                                                                                                                                         ստուգման մասին / ներկայացնող՝մ/մ նախագահ՝ Մ.Օսիպյան /:
  3. Զեկույց՝ << Առաջադրանքների փոխանակման մեթոդիկան քիմիայի դաժամերին >>                                                                                                                                                                                         /զեկուցող՝ Ս.Փարսադանյան /:
  4. Ընթացիկ հարցեր:

 

                           Առարկայական մ/մ նախագահ՝   / Մ.Օսիպյան /