Հայտարարություն

 

2018թ փետրվարի 28-ին Եղեգի միջնակարգ դպրոցում տեղի կունենա մանկավարժական

խորհրդի հերթական նիստը:

Բոլորի ներկայությունը պարտադիր է:

                                          Օրակարգում

  1. Դպրոցի զարգացման ծրագրի մասին / Զեկուցող՝ Ա.Հովհաննիսյան /:
  2. <<Հայոց եկեղեցու պատմություն>> առարկայի մակարդակի ուսումնասիրության արդյունքների                                                                                                                                                                ամփոփում / Զեկուցող՝ Ի.Թևանյան/:
  3. Զեկույց՝ << Որոշիչի ուսուցումը>> /Զեկուցող՝ Մ.Ադամյան /:
  4. Զեկույց՝ <<Ինտերակտիվ կրթական միջավայրի ձևավորումը՝ դասի արդյունավետության կարևոր                                                                                                                                                                           պայման>> /Զեկուցող՝ Հ.Գրիգորյան /:
  5. Ընթացիկ հարցեր:

 

           Մանկավարժական խորհրդի նախագահ՝  Ա.Հովհաննիսյան