ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՄԻԱՎՈՐՈՒՄ

                                            2018-2019 ՈՒՍՏԱՐԻ

  1. ՕՍԻՊՅԱՆ  ՄԻԼԵՆԱ - ՆԱԽԱԳԱՀ
  2. ԿՈՍՏԱՆԴՅԱՆ  ԱԼՎԻՆԱ - ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ
  3. ՍԻՐՈՒՇ ՍԱՐԳՍՅԱՆ - ԱՆԴԱՄ
  4. ԹՈՐՈՍՅԱՆ  ԱՐՈՒՍՅԱԿ- ԱՆԴԱՄ
  5. ՄԻՆԱՍՅԱՆ ՎԻԿՏՈՐՅԱ - ԱՆԴԱՄ
  6. ԼՈՒՍԻՆԵ ՍԻՄՈՆՅԱՆ - ԱՆԴԱՄ
  7. ԱԴԱՄՅԱՆ  ՄԱՐԻԱՄ- ԱՆԴԱՄ