ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՄԻԱՎՈՐՈՒՄ

                                            2017-2018 ՈՒՍՏԱՐԻ

  1. ՕՍԻՊՅԱՆ  ՄԻԼԵՆԱ - ՆԱԽԱԳԱՀ
  2. ՓԱՐՍԱԴԱՆՅԱՆ ՍՈՆԱ - ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ
  3. ՍԻՐՈՒՇ ՍԱՐԳՍՅԱՆ - ԱՆԴԱՄ
  4. ԴԱՎԹՅԱՆ ՄԱՐԻՆԵ - ԱՆԴԱՄ
  5. ՄԻՆԱՍՅԱՆ ՎԻԿՏՈՐՅԱ - ԱՆԴԱՄ
  6. ԼՈՒՍԻՆԵ ՍԻՄՈՆՅԱՆ - ԱՆԴԱՄ
  7. ՍԱՀԱԿՅԱՆ ԱՆՆԱ- ԱՆԴԱՄ