2017-2018 ուստարի

                                         Հայտարարություն

 

2017թ.-ի նոյեմբերի 27-ին Եղեգի միջնակարգ դպրոցում տեղի կունենա

Աշակերտական խորհրդի հերթական նիստը:

 

                                                       Օրակարգում

 

1.Նոյեմբեր ամսվա կատարած աշխատանքների ամփոփում /զեկուցող՝ ԱԽ նախագահ՝

Ս. Գրիգորյան և հանձնախմբի անդամներ/:

2.Դեկտեմբեր ամսվա կատարվելիք աշխատանքների և պլանի կազմման և հաստատման

մասին / Հաղորդող՝ ԱԽ նախագահ՝ Ս.Գրիգորյանը և հանձնախբերի նախագահներ/:

3.ԱԽ նոյեմբեր ամսվա հաջողությունների և անհաջողությունների մասին / զեկուցող՝

ԱԽ նախագահ՝ Ս. Գրիգորյան /:

     4.Ընթացիկ հարցեր:

 

                                ԱԽ նախագահ՝   Ս.Գրիգորյան