2017 - 2018 ուստարի

                                            Հայտարարություն

 

2017թ.-ի սեպտեմբերի 28-ին Եղեգի միջնակարգ դպրոցում տեղի կունենա

Աշակերտական խորհրդի անդրանիկ նիստը:

 

                                            Օրակարգում

1.ԱԽ փոխնախագահի և քարտուղարի ընտրության մասին /հաղորդող՝ Ս.Գրիգորյան/:

2.Աշակերտական խորհրդի հանձնախմբերի և ակումբների կազմավորման մասին և

2017-2018 ուստարվա ԱԽ-ի աշխատանքային պլանի նախագծի մասին / հաղորդող՝

ԱԽ նախագահ Ս.Գրիգորյան/:

3.Դպրոցի կառավարման , մանկավարժական և ծնողական խորհուրդներին ,ինչպես

նաև տնօրենությանը՝ սովորողներին անմիջական վերաբերվող աշխատանքներում

աջակցելու մասին /զեկուցող՝ ԱԽ նախագահ՝ Ս.Գրիգորյան/:

4.Դպրոցի դասղեկների հետ համագործակցելու՝ նրանց տարեկան աշխատանքային պլանով

նախատեսված միջոցառումներին աջակցելու մասին/զեկուցող՝ ԱԽ նախագահ Ս.Գրիգորյան/:

5.Ընթացիկ հարցեր:

 

                                 ԱԽ նախագահ՝        Ս.Գրիգորյան

                       

                                                     

                                       2017 - 2018 ուստարի

                                  Հայտարարություն

 

2017թ.-ի սեպտեմբերի 29-ին Եղեգի միջնակարգ դպրոցում տեղի կունենա

Աշակերտական խորհրդի հերթական նիստը:

 

                                     Օրակարգում

 

1.Դպրոցում սովորողների կարգապահության բարելավվման մասին դպրոցի տնօրենին

առաջարկություն ներկայացնելու մասին /հաղորդող՝ ԱԽ նախագահ Ս. Գրիգորյան /:

2. Սեպտեմբերին աշակերտների կատարած աշխատանքների հաշվետվության մասին՝

/զեկուցող՝ ԱԽ նախագահ Ս.Գրիգորյան/:

3.Ընթացիկ հարցեր:

 

                        ԱԽ նախագահ՝  Ս.Գրիգորյան