<<ԵՂԵԳԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ>> ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ

ԾՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ

1. Ամալյա Անդրեասյան-       ծնողական խորհուրդի նեկայացուցիչ /նախագահ/

2.Կարապետյան Համեստ -   ծնողական խորհուրդի ներկայացուցիչ /քարտուղար/

3.Կոստանյան Արմինե -         ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ

4.Գրիգորյան   Աշխեն-           ծնողական խորհուրդի ներկայացուցիչ

5.Փարսադանյան Սոնա-       ծնողական խորհուրդի ներկայացուցիչ

6.Օհանջանյան Աստղիկ -     ծնողկան խորհուրդի ներկայացուցիչ

7.Գանդալյան Աննա-             ծնողական խորհուրդի ներկայացուցիչ

8.Առաքելյան Անահիտ -        ծնողական խորհուրդի ներկայացուցիչ

9.Գրիգորյան Վարսիկ-         ծնողական խորհուրդի ներկայացուցիչ

10.Սահակյան Կարինե-        ծնողական խորհուրդի ներկայացուցիչ

11.Սաֆարյան Սուսաննա-  ծնողական խորհուրդի ներկայացուցիչ

12.Սահակյան Մանուշակ-   ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ