ՆՈՒՆԵ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ                         ՆՈՐԱՅՐ ԲԱԴԱԼՅԱՆ                 

 Բնագիտական մեթոդմիավորման                                    Մաթեմատիկայի  ուսուցիչ

                  նախագահ

Քիմիայի   և կեսաբանության ուսուցչուհի  

 

                        

                          ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ ԱՎԱԳՅԱՆ

                                      Ֆիզիկայի և բնագիտության ուսուցչուհի